Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VENAVITA Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Żylaków Krzysztof Błachowiak (zwany dalej: VENAVITA), z siedzibą przy ul. Kurpiowskiej 8/5, 60-602 Poznań.
 2. Skontaktować się z mogą Państwo z nami: wysyłając e-mail: kblach@mp.pl,

dzwoniąc pod numer tel. 601556446 lub kierując pisemną korespondencję na adres  jw.,

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

świadczenia usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej, wydawania zaświadczeń oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych. Pozostałe cele wynikają z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego np. na badaniu poziomu zadowolenia z naszych usług, ochrony bezpieczeństwa i mienia Pacjentów i pracowników (monitoring).

 1. Udostępnianie danych osobowych: Państwa dane osobowe i dane dotyczące stanu zdrowia mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i podmiotom uczestniczącym w realizacji usług medycznych.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Dane osobowe wykorzystujemy w celu zapewnienia:
  – bezpieczeństwa wykonywanych usług – potrzebujemy informacji o stanie Państwa zdrowia, wieku, wzroście, masie ciała i wykonywanym zawodzie,
  – kontaktu z Państwem i możliwości przekazania informacji – potrzebujemy imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail,
  – możliwości wystawienia recepty lub uzupełnienia dokumentacji medycznej – potrzebujemy imienia, nazwiska, PESEL, adresu zamieszkania oraz w przypadku wystawienia zwolnienia dodatkowo danych Państwa pracodawcy,

– możliwości przekazywania informacji osobom przez Państwa upoważnionym – potrzebujemy imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail osób upoważnionych oraz potwierdzenia możliwości wykorzystania tych danych przez osobę upoważnioną.

 1. Państwa dane będą przetwarzane przez  VENAVITA:

– przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych, a po tym czasie w okresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

– dane z wyłączeniem zawartych w dokumentacji medycznej będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony przepisami prawa (np. przepisami finansowymi i skarbowymi) lub do momentu cofnięcia przez Państwa dotychczasowej zgody.

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usług i odmowę ich wykonania.
 4. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, a dane nie będą podlegały profilowaniu.