Owrzodzenie żylne podudzi jest uważane za najcięższe i krańcowe powikłanie przewlekłej niewydolności żylnej. W Polsce owrzodzenie to występuje u około 1% populacji. Mimo dużej częstości występowania, choroba ta w naszym kraju traktowana jest marginalnie. Chorzy z owrzodzeniami podudzi są leczeni przez lekarzy różnych specjalności (lekarze rodzinni, dermatolodzy, chirurdzy, reumatolodzy i in.) Dopiero od niedawna wzorem krajów Europy Zachodniej powstały Ośrodki Leczenia Ran Przewlekłych. Brak systematyczności w leczeniu powoduje czasem, że owrzodzenie goi się bardzo długo, nierzadko nawet 10-20 lat!!!

W leczeniu owrzodzeń podudzi bardzo istotny jest fakt, że około 70% owrzodzeń spowodowanych jest chorobami żył (inne przyczyny to zaburzenia dotyczące tętnic, cukrzyca, owrzodzenia pourazowe czy na tle chorób reumatycznych). Jest to ważne dlatego, że dużą część chorób żył będących przyczyną rozwoju owrzodzenia możemy skutecznie leczyć, doprowadzając do wygojenia owrzodzenia. Aby osiągnąć efekt w postaci zagojenia owrzodzenia potrzebna jest ścisła współpraca chorego i lekarza. Pokazane zdjęcia są przykładem takiej współpracy – pokazują etapy gojenia owrzodzenia podudzia, które wcześniej nie chciało się zagoić przez 10 lat. Po zastosowaniu odpowiedniego ucisku na nogę (specjalna gąbka i opaska kompresyjna) i ścisłym przestrzeganiu zaleceń przez chorą, owrzodzenie zagoiło się po 3 miesiącach.

owrzodzenie żylakowe i zmiany troficzne podudzia
Kolejne etapy gojenia owrzodzenia żylnego

Owrzodzenie definiowane jest jako ubytek skóry i tkanki podskórnej o znikomej zdolności do bliznowacenia. Więcej zdjęć zobaczysz tutaj – Galeria.

Owrzodzenia żylne umiejscowione są zwykle tam, gdzie wartość ciśnienia żylnego krwi jest najwyższa, czyli w okolicy kostek. Zmiany te nie powstają nagle, zazwyczaj ich rozwój poprzedzają zmiany w tkance podskórnej okolicy kostek. Czynnikiem wyzwalającym bezpośrednio rozwój owrzodzenia jest najczęściej uraz lub zadrapanie.

Owrzodzenia goleni są najczęściej pochodzenia żylnego. Około 50% owrzodzeń powstaje u chorych z żylakami i z niewydolną żyłą odpiszczelową lub odstrzałkową i refluksem w obrębie żył przeszywających dystalnych części kończyn dolnych.

Rozpoznanie potwierdzają: wywiad, badanie przedmiotowe oraz badania naczyniowe i laboratoryjne. Nieodłącznym elementem badania stanu naczyń jest USG Duplex Doppler. Badanie to wykonujemy u każdego naszego pacjenta, u którego podejrzewamy chorobę naczyń

Zrozumienie patofizjologii owrzodzeń żylnych jest niezbędne do ich prawidłowego leczenia.

W przeciwieństwie do powszechnie panującej opinii, wiele owrzodzeń żylnych jest skutkiem wyłącznie niewydolności żył powierzchownych. Tą niewydolność można z powodzeniem zlikwidować zabiegowo. W naszym ośrodku stosujemy najczęściej operacyjne techniki endowaskularne lub chirurgiczne. Dzięki takiemu postępowaniu szanse na wygojenie owrzodzenia żylnego bardzo rosną.

Wczesne rozpoznanie przyczyny powstania owrzodzenia i następnie zastosowanie odpowiedniego leczenia zmniejsza ryzyko powstania powikłań. Powikłania związane z orzodzeniami goleni (pęknięcie żylaka zaopatrującego owrzodzenie, róża, transformacja nowotworowa) są rzadkie, ale należy być świadomym możliwości ich wystąpienia.