Zdjęcia przedstawiają kolejne stopnie kliniczne przewlekłej niewydolności żylnej.

W Ośrodku VENAVITA diagnozujemy i leczymy chorych na wszystkich etapach rozwoju tej choroby.