Dynamiczny rozwój badań ultrasonograficznych pozwalających na dokładne obrazowanie patologii żylnej i tętniczej zadecydował o tym, że w ostatnich latach nastąpił przełom w nieinwazyjnej diagnostyce chorób naczyń. Dzięki badaniom ultrasonograficznym możemy szczegółowo prześledzić drożność naczyń i potwierdzić lub wykluczyć obecność zakrzepicy żył czy miażdżycy tętnic. Możemy uwidocznić przebieg głębiej położonych naczyń, kierunek przepływu krwi, czy wydolność zastawek żylnych. W przewlekłej chorobie żylnej (CVD) szczególnie istotne jest zlokalizowanie miejsc, gdzie pojawia się tzw. refluks, czyli wsteczny przepływ krwi. Dzięki precyzyjnemu  umiejscowieniu refluksu możliwe jest skuteczne leczenie choroby żylnej, a nie  leczenie „ na oko”.

Ważna jest ocena ultrasonograficzna zmian morfologicznych (np. nietypowe ujście żyły odstrzałkowej, zdwojenie żyły odpiszczelowej na udzie) i czynnościowych (zasięg refluksu) układu żylnego kończyn dolnych przed planowaną operacją żylaków. Pozwala to na wybiórcze i celowane usunięcie lub zamknięcie naczyń niewydolnych i zmienionych żylakowato, z pozostawieniem żył zdrowych. Tzw. „mapowanie” żył przed operacją pod kontrolą USG zdecydowanie zmniejszyło liczbę nawrotów po operacji (związanych z nietypowo położonymi odcinkami żył, czy z pozostawieniem niewydolnych fragmentów żył, np. kikuta żyły odpiszczelowej).

Dzięki badaniom USG Duplex Doppler możemy także rozpoznać choroby objawiające się dolegliwościami sugerującymi przewlekłą chorobę żylną, jak np. torbiel podkolanowa Bakera czy wylewy śródmięśniowe krwi.  Przykładowo – ból i obrzęk podudzia może być spowodowany zakrzepicą żył głębokich, ale także krwiakami śródmięśniowymi. Objawy w obu tych przypadkach są podobne, ale leczenie całkowicie różne.

Badanie USG Duplex Doppler pozwala na monitorowanie przebiegu choroby żył. Jest to bardzo istotne m.in. w diagnostyce i leczeniu zakrzepicy żył głębokich. W badaniu USG widzimy skrzepliny w świetle żyły, możemy określić ich zasięg, oraz monitorować proces resorbcji zmian zakrzepowych w trakcie i po leczeniu.
W naszym ośrodku w diagnostyce ultrasonograficznej stosujemy:

 • Badanie dopplerowskie metodą fali ciągłej

  czyli tzw. doppler kieszonkowy – „ślepy” doppler. Urządzenie to stosowane jest najczęściej w badaniach przesiewowych, pozwala na stwierdzenie refluksu w naczyniach żylnych. Nie pozwala jednak na określenie pewnego źródła refluksu (czy jest on w żyle powierzchownej czy głębokiej) oraz lokalizacji naczyń i ustalenia stosunków anatomicznych

 • USG Duplex Doppler, który umożliwia:

  • szczegółową i precyzyjną ocenę topografii żył
  • wykonanie „mapy” układu żylnego przed zabiegiem operacyjnym
  • ustalenie miejsc i zasięgu refluksów – pozwala to wykonać wybiórczy zabieg operacyjny, ograniczony do uszkodzonych segmentów z zachowaniem zdrowych pni żylnych, które mogą w przyszłości zostać wykorzystane do pomostowania tętnic wieńcowych „by-pass”
  • ocenę całkowitego refluksu żylnego (stopień niewydolności żylnej) czy wydolności pompy mięśniowej łydki
  • z pomocą tego badania można prognozować efekty hemodynamiczne operacji żył powierzchownych
  • dokonanie pomiaru odpływu żylnego – można wykazać możliwość niedrożności żył
  • rozpoznanie zakrzepicy żył – szczególnie istotne, kiedy zakrzepica dotyczy żył głębokich.
  • monitorowanie cofania się (resorbcji) zmian zakrzepowych
Aparat USG Duplex Doppler.

Wiemy, że najlepszym badaniem układu żylnego, zarówno żył powierzchownych, żylaków, jak i żył głębokich (niemożliwych do oceny „na oko”)  jest badanie USG Duplex Doppler.

Na podstawie długoletniego doświadczenia w  stosowaniu tego badania uważamy, że każdy chory kwalifikowany do operacji żylaków kończyn dolnych powinien przed planową operacją mieć wykonane to badanie. Podobnie u pacjentów z podejrzeniem czy rozpoznaniem zakrzepicy żylnej badanie USG Duplex Doppler  wydaje się być niezbędne. Wiemy też, że badanie żył bez badania USG Duplex Doppler jest badaniem niepełnowartościowym.

Dlatego staramy się, aby każdy chory diagnozowany i leczony w naszym ośrodku zawsze miał wykonane to badanie.

 

 

Informacje dla pacjenta przed badaniem USG Duplex Doppler:

Jest to bezbolesne badanie za pomocą ultradźwięków, które nie są promieniowaniem. Są to dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości, niesłyszalne dla ludzkiego ucha.

Na skórę nakłada się żel (bezbarwny i niedrażniący), który ułatwia kontakt sondy urządzenia ze skórą, a następnie przykłada się do skóry samą sondę.

Zaleca się włożenie odpowiedniej bielizny, która umożliwi dostęp sondy do okolicy pachwiny, ponieważ badający Państwa specjalista musi wykonać badanie całej kończyny dolnej, od pasa do stopy.

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania – jednak dobrze jest nie smarować przed badaniem skóry na nogach kremem natłuszczającym. Nie należy też odstawiać przyjmowanych leków. Nie muszą być Państwo na czczo. Nie ma przeciwwskazań ani zagrożeń związanych z wykonaniem badania USG. Ważne jest tylko poinformowanie lekarza o skłonności do zasłabnięć lub omdleń (badanie w pozycji stojącej).